* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Repro

 

Inntil 1995 var Prima Trykk et rent trykkeri, men vi valgte etter hvert å satse på reprotjenester. Resultatet er i dag større og bredere grafisk kompetanse i eget hus, mer rasjonell produksjon og en bedre kontroll og oversikt.

Reprostudioet er i dag komplett, med den produktive Kodak Lotem CTP-løsningen med Prinergy arbeidsflyt, og tar i mot underlag fra alle aktuelle medier. Vi har medarbeidere med fagbrev og er 100 % oppdatert innen et fagområde i en rivende utvikling.

Vi utfører derfor arbeider som krever høyt kunnskapsnivå, blikk og presisjon og legger stadig opp til mer effektive og kundevennlige løsninger. Ny teknologi gir mer intensiv kommunikasjon med våre kunder. For ytterligere effektivisering av korrekturfasen introduserer vi prøvetrykk på web, uten fordyrende budbil med plott frem og tilbake. Raskt og enkelt.